Spoštovani!

Organizator nam je koordinatorjem poslal sporočilo:

Retirement note on Miksike servers

Miksike servers were made near the turn of the century the feature phone era. Today servers are technically obsolete and in the summer of 2021, Miksikes’ servers retired.  

Pranglimine training field is accessable. Use it at your own risk as server uptime is not guaranteed. The competitions no longer take place on Miksikes’ server.

Sincere thanks to everyone for being together for this long time. Special thanks for national coordinators,  who made Pranglimine contest and other Miksike events possible.

Life goes on. There are many innovative and fruitful educational online contests and learning events.

Thanks for your time and sunshine,

Mihkel

Obvestilo o prenehanju delovanja strežnikov Miksike

Strežniki Miksike so bili narejeni ob koncu prejšnjega stoletja, še v času navadne telefonije. Zato so za današnje razmere tehnično zastareli in se s poletjem 2021 ukinjajo.

Dostop do strani Učno polje za vadbo operacij bo še naprej omogočen. Uporaba bo na lastno odgovornost, stran pa bo delovala ali ne, saj ne bo več  zagotovljeno neprekinjeno delovanje strežnika. Povezava Tekmovanje ne bo več dostopna.

Iskrena hvala vsem, ki ste tako dolgo vztrajali. Posebna zahvala nacionalnim koordinatorjem, ki ste omogočali tekmovanje Pranglimine – hitro in zanesljivo računanje in spremljajoče se dogodke vsa ta leta.

Življenje gre naprej. Obstaja še mnogo inovativnih izobraževalnih spletnih tekmovanj in učnih dogodkov.

Lep pozdrav,

Mihkel Pilv