Obvestilo

Spoštovani tekmovalke, tekmovalci, mentorice, mentorji in starši!

V veliko veselje in zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z Vami pri pripravi in organizaciji tekmovanj v hitrem in zanesljivem računanju. Slovenija je pri tem tekmovanju sodelovala enajst let pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, nato še pet let pod okriljem Osnovne šole Litija.

V tem času se program ni veliko posodabljal in tudi strežnik je postal zastarel. Pri samem vpisu v bazo se je zaradi zagotavljanja varstva osebnih podatkov umaknila rubrika Pozabljeno geslo, pa tudi pri vpisu novega uporabnika v bazo je bilo treba za sam vpis dvakrat vnesti uporabniško ime. Občasno so se pojavljale tudi težave pri nalaganju programa z brskalniki, pri samih tekmovanjih pa tudi prenos rezultatov na strežnik. Včasih se je zgodilo, da tekmovalka ali tekmovalec po izteku discipline ni imel zapisanega rezultata. Kolikor mi je znano, je vse stroške povezane s programom samim in strežnikov v tem času trpelo podjetje Miksike. Kot organizator iz Slovenije za samo vzdrževanje in posodabljanje opreme nisem ničesar prispeval, ker preprosto za to nismo imeli sredstev. Vsako leto sem uspel preko slovenskih podjetij pridobiti nekaj nagrad, ki so bile podeljene ob razglasitvi rezultatov na državnih tekmovanjih. Od zaprtja države zaradi Covida sem tudi to moral opustiti.

Preprosto povedano smo prišli pred dejstvo, da bi za nadaljevanje potrebovali na novo spisan program in nov strežnik. Seveda je vse to povezano tako z denarjem kot tudi s časom. Ob koncu junija 2021 smo od Mihkela Pilva dobili informacijo, da je bolje in varneje, da s tem programom sedaj zaključimo. Ker pa do naslednjega tekmovanja ne moremo posodobiti ne programa ne zamenjati strežnika smo prišli do zaključka, da je bolje, da s tekmovanjem zaključimo.

Verjamem, da nam bo vsem malo hudo, a upam in želim tudi, da nam bodo zato ostali lepi spomini na skupaj v tem času prehojeno pot.

Najlepša hvala za sodelovanje in vloženo delo vsem mentorjem, staršem in tekmovalcem, ki ste bili del te zgodbe.

Srečno!

Alen Divjak
OŠ Litija

Obvestilo o prenehanju

Spoštovani!

Organizator nam je koordinatorjem poslal sporočilo:

Retirement note on Miksike servers

Miksike servers were made near the turn of the century the feature phone era. Today servers are technically obsolete and in the summer of 2021, Miksikes’ servers retired.  

Pranglimine training field is accessable. Use it at your own risk as server uptime is not guaranteed. The competitions no longer take place on Miksikes’ server.

Sincere thanks to everyone for being together for this long time. Special thanks for national coordinators,  who made Pranglimine contest and other Miksike events possible.

Life goes on. There are many innovative and fruitful educational online contests and learning events.

Thanks for your time and sunshine,

Mihkel

Obvestilo o prenehanju delovanja strežnikov Miksike

Strežniki Miksike so bili narejeni ob koncu prejšnjega stoletja, še v času navadne telefonije. Zato so za današnje razmere tehnično zastareli in se s poletjem 2021 ukinjajo.

Dostop do strani Učno polje za vadbo operacij bo še naprej omogočen. Uporaba bo na lastno odgovornost, stran pa bo delovala ali ne, saj ne bo več  zagotovljeno neprekinjeno delovanje strežnika. Povezava Tekmovanje ne bo več dostopna.

Iskrena hvala vsem, ki ste tako dolgo vztrajali. Posebna zahvala nacionalnim koordinatorjem, ki ste omogočali tekmovanje Pranglimine – hitro in zanesljivo računanje in spremljajoče se dogodke vsa ta leta.

Življenje gre naprej. Obstaja še mnogo inovativnih izobraževalnih spletnih tekmovanj in učnih dogodkov.

Lep pozdrav,

Mihkel Pilv

Državno tekmovanje

Državno tekmovanje se bo odvijalo v treh delih.
Ob 9.00 se bodo zbrali in pomerili tekmovalci četrte in pete skupine (osmi, deveti razred OŠ in srednješolci).
Ob 10.30 se bodo zbrali in pomerili tekmovalci prve in druge skupine (prvi, drugi, tretji, četrti in peti razred OŠ).
Ob 12.00 se bodo zbrali in pomerili tekmovalci tretje in šeste skupine (šesti, sedmi razred OŠ in odrasli).

Navijači, starši in mentorji lahko rezultate spremljate na povezavi

Obvestilo

Sčasoma se je v bazi pojavilo ogromno uporabniških imen, ki niso več v uporabi že mnogo let. Zato smo prišli do odločitve, da se neuporabljeni računi odstranijo iz baze. Uporabniško ime se bo ob neuporabi  v bazi ohranilo 2000 dni (malo manj kot 5 let in pol), nato pa se bo samodejno izbrisalo.

Meddržavno tekmovanje odpovedano

Meddržavno tekmovanje, ki naj bi se izvedlo, dne 2. maja 2020 v Ventspilsu v Latviji je zaradi trenutnih razmer v Evropi odpovedano.

Datum za državno tekmovanje

Po pregledu koledarja tekmovanj za leto 2019/20 in po pridobljenih mnenjih nekaterih učiteljev in staršev, se je državna tekmovalna komisija za hitro in zanesljivo računanje odločila prestaviti datum tekmovanja na soboto, 22. februarja 2020.

Pojasnilo: Na datum, razpisan na začetku, je tudi državno tekmovanje iz razvedrilne matematike. Pri pregledu najbližjih sobot, pa je bila edina možna prosta sobota na dan, 22. februar 2020. Na vse preostale sobote v bližini je neko tekmovanje na državni ravni ali je praznik ali pa informativni dan.

Najlepša hvala za razumevanje!