Spoštovani tekmovalke, tekmovalci, mentorice, mentorji in starši!

V veliko veselje in zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z Vami pri pripravi in organizaciji tekmovanj v hitrem in zanesljivem računanju. Slovenija je pri tem tekmovanju sodelovala enajst let pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, nato še pet let pod okriljem Osnovne šole Litija.

V tem času se program ni veliko posodabljal in tudi strežnik je postal zastarel. Pri samem vpisu v bazo se je zaradi zagotavljanja varstva osebnih podatkov umaknila rubrika Pozabljeno geslo, pa tudi pri vpisu novega uporabnika v bazo je bilo treba za sam vpis dvakrat vnesti uporabniško ime. Občasno so se pojavljale tudi težave pri nalaganju programa z brskalniki, pri samih tekmovanjih pa tudi prenos rezultatov na strežnik. Včasih se je zgodilo, da tekmovalka ali tekmovalec po izteku discipline ni imel zapisanega rezultata. Kolikor mi je znano, je vse stroške povezane s programom samim in strežnikov v tem času trpelo podjetje Miksike. Kot organizator iz Slovenije za samo vzdrževanje in posodabljanje opreme nisem ničesar prispeval, ker preprosto za to nismo imeli sredstev. Vsako leto sem uspel preko slovenskih podjetij pridobiti nekaj nagrad, ki so bile podeljene ob razglasitvi rezultatov na državnih tekmovanjih. Od zaprtja države zaradi Covida sem tudi to moral opustiti.

Preprosto povedano smo prišli pred dejstvo, da bi za nadaljevanje potrebovali na novo spisan program in nov strežnik. Seveda je vse to povezano tako z denarjem kot tudi s časom. Ob koncu junija 2021 smo od Mihkela Pilva dobili informacijo, da je bolje in varneje, da s tem programom sedaj zaključimo. Ker pa do naslednjega tekmovanja ne moremo posodobiti ne programa ne zamenjati strežnika smo prišli do zaključka, da je bolje, da s tekmovanjem zaključimo.

Verjamem, da nam bo vsem malo hudo, a upam in želim tudi, da nam bodo zato ostali lepi spomini na skupaj v tem času prehojeno pot.

Najlepša hvala za sodelovanje in vloženo delo vsem mentorjem, staršem in tekmovalcem, ki ste bili del te zgodbe.

Srečno!

Alen Divjak
OŠ Litija