Datum za državno tekmovanje

Po pregledu koledarja tekmovanj za leto 2019/20 in po pridobljenih mnenjih nekaterih učiteljev in staršev, se je državna tekmovalna komisija za hitro in zanesljivo računanje odločila prestaviti datum tekmovanja na soboto, 22. februarja 2020.

Pojasnilo: Na datum, razpisan na začetku, je tudi državno tekmovanje iz razvedrilne matematike. Pri pregledu najbližjih sobot, pa je bila edina možna prosta sobota na dan, 22. februar 2020. Na vse preostale sobote v bližini je neko tekmovanje na državni ravni ali je praznik ali pa informativni dan.

Najlepša hvala za razumevanje!

Osnovna navodila za uporabo spletne aplikacije Hitro in zanesljivo računanje

Hitro in zanesljivo računanje se nahaja na spletnem naslovu si.miksike.eu. Spletna aplikacija je namenjena izboljševanju računanja. Urimo se v hitrosti in zanesljivosti seštevanja, odštevanja, množenja, deljenja, iskanja neznanega števila ali primerjave dveh številskih izrazov. Lahko se odločimo, da bomo aplikacijo uporabljali zgolj za vadbo, ali pa bomo v računanju tudi tekmovali.

Z uporabo spletnih strani si.miksike.eu se lahko seznanimo v datoteki Vadnica.

Če želimo vaditi in se primerjati z vrstniki in kasneje tudi tekmovati, se naprej vpišemo v bazo: Vpis.

Ko smo vpisani, se najprej prijavimo v sistem: Prijava.

Ko smo prijavljeni, uporabljamo vadnico na enak način kot prej, le da imamo več možnosti in da dostopamo tudi do rezultatov: Rezultati.

Včasih se nam zgodi, da preprosto pozabimo geslo: Pozabljeno geslo.

Ob tej priliki sledi še tudi zamenjava gesla: Zamenjava gesla.

Ob letu spremenimo razred, lahko pa se nam zgodi, da smo zamenjali šolo: Sprememba podatkov.

Navodila, kako se tekmuje pa so namenjena mentorjem in tekmovalcem: Tekmovanje.

Koordinator tekmovanja Alen Divjak